DHKT

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN SUẤT HỌC LỚP TIẾNG HÀN KHAI GIẢNG NGÀY 10/12/2018

07/12/2018

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN SUẤT HỌC LỚP TIẾNG HÀN
KHAI GIẢNG NGÀY 10/12/2018
Các bạn học viên chú ý: Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 lúc 18h - 19h30 tối thứ 3, 5 hàng tuần  sẽ chuyển sang suất học lúc 19h30 - 21h thứ 3,5 hàng tuần