DHKT

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG

07/12/2018

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG
Sáng mai ngày 08/12, nhà trường có kế hoạch đột xuất nên lớp tiếng Trung T3.10 (lớp cô Khiên) sẽ nghỉ 1 buổi.
Các buổi khác vẫn học bình thường. 
Mong các bạn thông cảm!