DHKT

THÔNG BÁO V/V BỔ SUNG LỚP TIẾNG HÀN TỐI THỨ 2,4,6 HÀNG TUẦN KHÓA THÁNG 12/2018 TẠI TRƯỜNG

03/12/2018

THÔNG BÁO V/V BỔ SUNG LỚP TIẾNG HÀN TỐI THỨ 2,4,6 HÀNG TUẦN KHÓA THÁNG 12/2018 TẠI TRƯỜNG
Nhà trường bổ sung lớp tiếng Hàn sơ cấp 1, Sơ cấp 2 vào tối các thứ 2,4,6 hàng tuần Khóa tháng 12/2018 nên ngày khai giảng sẽ dời lại đến thứ 2 ngày 10 tháng 12 năm 2018.
1. Sơ cấp 1: có các suất học
- Suất 1: 9h - 10h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
- Suất 2: 15h - 16h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
- Suất 3: 18h - 19h30 các ngày thứ 3,5 hàng tuần
- Suất 4: 18h - 19h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần

2. Trình độ sơ cấp 2:
- Suất 1: 15h - 16h30 các ngày thứ 3,5 hàng tuần
- Suất 2: 18h - 19h30 các ngày thứ 3,5 hàng tuần
- Suất 3: 18h - 19h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần

3. Trình độ Trung cấp 1
Khai giảng: ngày 10/12/2018

Các bạn sinh viên có nhu cầu học đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D
Thời hạn đăng ký: từ nay đến hết ngày 07/12/2018