DHKT

THÔNG BÁO V/V KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG HÀN KHÓA THÁNG 12/2018 TẠI TRƯỜNG

23/11/2018

THÔNG BÁO V/V KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG HÀN KHÓA THÁNG 12/2018 TẠI TRƯỜNG
Nhà trường mở các lớp tiếng Hàn Khóa tháng 12/2018 như sau: 
1. Sơ cấp 1: có các suất học
- Suất 1: 9h - 10h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
- Suất 2: 15h - 16h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
- Suất 3: 18h - 19h30 các ngày thứ 3,5 hàng tuần
Khai giảng: ngày 05/12/2018
2. Trình độ sơ cấp 2:
- Suất 1: 15h - 16h30 các ngày thứ 3,5 hàng tuần
- Suất 2: 18h - 17h30 các ngày thứ 3,5 hàng tuần
Khai giảng: ngày 06/12/2018
3. Trình độ Trung cấp 1

Các bạn sinh viên có nhu cầu học đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D
Thời hạn đăng ký: từ nay đến hết ngày 03/12/2018