DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG HÀN MIỄN HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG

12/11/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG HÀN MIỄN HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG
Nhà trường tổ chức khai giảng các lớp tiếng Hàn tại trường như sau:
1. Trình độ sơ cấp 1:
- Suất 1: 9h - 10h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
- Suất 2: 15h - 16h30 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
Khai giảng: ngày 05/12/2018
2. Trình độ sơ cấp 2:
18h - 17h30 các ngày thứ 3,5 hàng tuần
Khai giảng: ngày 06/12/2018

Các bạn sinh viên có nhu cầu học đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D
Thời hạn đăng ký: từ nay đến hết ngày 30/11/2018.