DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG

30/10/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG
Công ty Hải Phong phối hợp với nhà trường mở lớp tiếng Nhật cho sinh viên trường
- Đối tượng: sinh viên năm cuối, cựu sinh viên của trường, tất cả các chuyên ngành

- Số lượng: 25-30 bạn/1 lớp(không giới hạn số lớp)

- Thời gian: khóa học 03 tháng, khai giảng ngay sau khi đủ số lượng, sẽ gửi thông báo cho học viên trước ít nhất 03 ngày

- Địa điểm học : tại trường CĐ Kinh tế Kế hoạch

- Hình thức: hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, nhà trường hỗ trợ phòng học

Các bạn sinh viên có nhu cầu đến đăng ký trực tiếp tại : Trung tâm đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D
hoặc đăng ký trực tuyến: https://bom.to/bvoQn