DHKT

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG

25/10/2018

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG
Do Giáo viên có kế hoạch đột xuất nên các lớp tiếng Trung T3.4 và T3.5 nghỉ 01 buổi chiều thứ 6 (14h-16h ngày 26/10/2018)
Các lớp khác học bình thường.
Lịch học bù giáo viên sẽ thông báo sau. Mong các bạn thông cảm!