DHKT

THÔNG BÁO CHO LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG

17/10/2018

THÔNG BÁO CHO LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG
Do Giáo viên có kế hoạch đột xuất nên 2 lớp sau sẽ chuyển buổi học, cụ thể như sau:
1. Lớp T3.10 sáng 357 (cô Trương Khiên) chuyển sáng thứ 7 ngày 20/10/2018 (phòng học 303 Nhà B) sang chiều thứ 5 ngày 18/10/2018 (phòng học 202 Nhà D) 
2. Lớp T3.13 tối 35CN (cô Trương Khiên) chuyển tối Chủ nhật ngày 21/10/2018 (phòng học 304 Nhà D) sang chiều thứ 6 ngày 19/10/2018 (phòng 201 Nhà D)