DHKT

Liên hệ Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác

04/10/2021

Liên hệ Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác
Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Bộ phận Truyền thông và Quan hệ hợp tác: Phòng 102 - Nhà B
Bộ phận Tư Vấn Tuyển Sinh Phòng 104 - nhà B 

Số điện thoại: 02363.740.407

Email: trungtamdoingoaiktkh@gmail.com


123movies