DHKT

BẢNG TIN VIỆC LÀM TUẦN 27, 2022

28/06/2022

Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác

 

BẢN TIN VIỆC LÀM NGÀY 28/6/2022

Thông tin tuyển dụng:

 

1. CTY TNHH MTV ONTOP

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên content Marketing

- Kinh nghiệm: 0-1 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu        

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/chuyen-vien-content-marketing-9688.html

2.  HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY LINE

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Văn thư & Giáo vụ 

- Kinh nghiệm: 0-1 năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học    

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60643/Nhan-Vien-Van-Thu-Giao-Vu-

3. HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY LINE 

 - Vị trí tuyển dụng: Quản lý hành chính cơ sở 

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60635/Quan-Ly-Hanh-Chinh-Co-So

4. CTY CP DƯỢC PHẨM PHÚ THỌ

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh 

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-9686.html

5. CTY CP VẬN TẢI BIỂN CONTAINER THÁI BÌNH DƯƠNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giao nhận hiện trường 

- Kinh nghiệm: 1 Năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người 

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-giao-nhan-hien-truong-9684.html

6. CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THIÊN VIỆT 

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn & CSKH 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/chuyen-vien-tu-van-cskh-9683.html

7. HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY LINE

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên IT

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60625/Nhan-Vien-It     

8. CTY CP TBV VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Thư ký 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:      Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60615/Thu-Ky-Tong-Giam-Doc

9. CTY CP GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

 - Vị trí tuyển dụng: Quản lý vận hành  

 - Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60577/Ql-Van-Hanh-Cv-Trien-Khai-Giam-Sat-Kho-Cv-Thanh-Tra

10.  CTY CP GIAO HÀNG TIẾT KIỆM 

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên triển khai dự án

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60577/Ql-Van-Hanh-Cv-Trien-Khai-Giam-Sat-Kho-Cv-Thanh-Tra

11. CTY CP GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

- Vị trí tuyển dụng: Giám sát kho vận liên vùng ca đêm 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60577/Ql-Van-Hanh-Cv-Trien-Khai-Giam-Sat-Kho-Cv-Thanh-Tra

12. CTY CP GIAO HÀNG TIẾT KIỆM 

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên thanh tra vận hành

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60577/Ql-Van-Hanh-Cv-Trien-Khai-Giam-Sat-Kho-Cv-Thanh-Tra

13. CTY CP MÁY XÂY DỰNG LẠC HỒNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán kho  

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60185/Nhan-Vien-Marketing

14. VĂN PHÒNG AIA ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên nhân sự

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-ke-toan-kho-9681.html

15. YÊU VI VU 

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam     

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/ke-toan-tong-hop-9679.html

16. CTY CP XÂY DỰNG KỸ NGHỆ

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kế toán

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60149/Chuyen-Vien-Ke-Toan

17. CTY CP GIA NGUYỄN TÂM     

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán tổng hợp

- Kinh nghiệm: 0-1 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60571/Ke-Toan-Bao-Tri-It-Buong-Phong-Phuc-Vu-Nha-Hang

18. CTY CP GIA NGUYỄN TÂM    

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Buồng phòng  

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60571/Ke-Toan-Bao-Tri-It-Buong-Phong-Phuc-Vu-Nha-Hang

 

 


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube