DHKT

BẢNG TIN VIỆC LÀM 21/6/2022

21/06/2022

Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác

 

BẢN TIN VIỆC LÀM 21/6/2022

Thông tin tuyển dụng:

 

1. CTY DIGITAL MARKETING NR GLOBAL

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn Marketing Online

- Kinh nghiệm: 0-1 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu        

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ61053/Chuyen-Vien-Tu-Van-Marketing-Online

2.  SHB FINANCE ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh Tài chính Ngân hàng 

- Kinh nghiệm: 0-1 năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học    

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ61025/Nhan-Vien-Kinh-Doanh-

3. CTY TNHH MTV MAILISA

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Thu ngân 

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60817/Chuyen-Vien-Quan-He-Khach-Hang-Ca-Nhan-Truong-Bo-Phan-Kinh-Doanh

4. CTY TNHH MARKETING HUY TUẤN

- Vị trí tuyển dụng: Sale Marketing   

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60917/Sale-Marketing-Quang-Cao-Ads

5. CTY CP TM VÀ ĐT PRIMEX

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên 

- Kinh nghiệm: 1 Năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60803/Ke-Toan-Vien

6. CTY TNHH TMDV PHÚ LỢI

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán nội bộ 

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60801/Ke-Toan-Noi-Bo

7. CTY TNHH TRUYỀN THÔNG FIGO

- Vị trí tuyển dụng: Tư vấn viên 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60865/Tu-Van-Vien     

8. CTY CP KHẢI HOÀN NET

- Vị trí tuyển dụng: Quản lý bán hàng 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:      Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60831/Quan-Ly-Ban-Hang

9. CTY CP TM VÀ ĐẦU TƯ PRIMEX 

 - Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên 

 - Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ60803/Ke-Toan-Vien

10. ANHDUYEN AUDIO 

- Vị trí tuyển dụng: Bán hàng showroom

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ63311/Content-Writing-Ban-Hang-Showroom-Bao-Hanh-Sua-Chua

11. TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ NHẬT TẢO

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên văn phòng  

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-van-phong-9498.html

12. CTY DAP AUTO

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán    

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ63189/Ke-Toan-Kinh-Doanh-Cskh-Noi-That

13. CÔNG TY TNHH MILANO DIGITAL MARKETING

- Vị trí tuyển dụng: Marketing Online  

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ62879/Marketing-Online-Content-Ky-Thuat-Ads

14. CÔNG TY TNHH MILANO DIGITAL MARKETING

- Vị trí tuyển dụng: Content Marketing

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ62879/Marketing-Online-Content-Ky-Thuat-Ads

15. CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

- Vị trí tuyển dụng: Giám sát kho

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam     

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ62853/Giam-Sat-Kho-Kinh-Doanh-Trien-Khai-Du-An

16. CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ62853/Giam-Sat-Kho-Kinh-Doanh-Trien-Khai-Du-An

17. CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM    

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên triển khai dự án

- Kinh nghiệm: 0-1 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ62853/Giam-Sat-Kho-Kinh-Doanh-Trien-Khai-Du-An

18. TẬP ĐOÀN AIA – VĂN PHÒNG EXCHANGE ĐÀ NẴNG    

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên nhân sự  

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://danangjob.vn/viec-lam/DNJ62655/Cv-Hoach-Dinh-Tai-Chinh-Cv-Tuyen-Dung-Nhan-Su-Tro-Ly-Pho-Phong-Kinh-Doanh

 yesmovies