DHKT

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 01, NĂM 2022

04/01/2022

Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác

 

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 01, NĂM 2022

Thông tin tuyển dụng:

 

1. CTY TNHH MARKETING NAM TIẾN THÀNH

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing Online

- Kinh nghiệm: 0 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu        

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-marketing-online-9473.html

2.  CTY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Content

- Kinh nghiệm: 1 năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-content-da-nang---quang-binh-9471.html

3. CTY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB 

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-thiet-ke-da-nang---quang-binh-9470.html

4. NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG BANK

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn hồ sơ vay 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-lam-ho-so-vay-9468.html

5. NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG BANK

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên telesale

- Kinh nghiệm: 1 Năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người 

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-telesale-9466.html

6. CTY SMILECARE 

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lễ tân

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-le-tan-9464.html

7. CTY CP KHẢI HOÀN NET

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên content Marketing

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người 

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/chuyen-vien-content-marketing-9459.html     

8. CTY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán giá thành 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:      không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/ke-toan-gia-thanh.35B74169.html

9. CTY TNHH TM & XNK NHẤT LÂM

 - Vị trí tuyển dụng: Checker kho 

 - Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/checker-kho-da-nang.35B7604F.html

10.  CTY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng nhà sách

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-ban-hang-nha-sach-sieu-thi-tai-da-nang.35B771D9.html

11. CTY CP EUROWINDOW

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế CAD cửa nhôm 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-thiet-ke-cad-cua-nhom/2129125

12. SCG VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên ứng dụng

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/scg-unic-nhan-vien-ung-dung-r-d-cong-ty-cp-cong-nghe-thong-minh-unify/2129090

13. CTY TNHH THAI MARKET 

- Vị trí tuyển dụng: Giám sát hệ thống 

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/giam-sat-bep-he-thong-system-kitchen-supervisor/2112241

14. VĂN PHÒNG AIA ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên nhân sự

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-nhan-su-so-luong-2-nguoi/2118169

15. CTY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Giám sát rạp phim

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam     

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-quan-ly-giam-sat-rap-chieu-phim/2128601

16. CTY LUẬT TNHH MTV DANALAW

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên xử lý vi phạm hợp đồng qua điện thoại

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-truyen-thong-noi-bo/2120950

17. CTY TNHH GIA LINH     

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing

- Kinh nghiệm: 0-1 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-maketing/2124471

18. CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI     

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên văn phòng  

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-van-phong/2127594