DHKT

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 53, NĂM 2021

28/12/2021

Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông và Quan hệ hợp tác

 

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 53, NĂM 2021

Thông tin tuyển dụng:

 

1. CTY TNHH MTV HP MEDIA

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tuyển dụng

- Kinh nghiệm: 0 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ        

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/chuyen-vien-tuyen-dung-hr-9344.html

2.  VĂN PHÒNG CHÂU Á ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên nhân sự

- Kinh nghiệm: 1 năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/human-resources-staff-9338.html

3. VĂN PHÒNG CHÂU Á ĐÀ NẴNG 

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tuyển dụng

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-phu-trach-tuyen-dung-9333.html

4. LAPTOP T&T 

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán kiêm bán hàng 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/ke-toan-kiem-ban-hang-9325.html

5. CTY CP TẬP ĐOÀN GCO

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tester 

- Kinh nghiệm: 2 Năm    

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-tester-tai-da-nang.35B77221.html

6. CTY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng nhà sách – siêu thị

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-ban-hang-nha-sach-sieu-thi-tai-da-nang.35B771D9.html

7. CTY CPPP & DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên quảng cáo

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người 

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/chuyen-vien-qc.35B77162.html     

8. CTY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán giá thành 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:      không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/ke-toan-gia-thanh.35B74169.html

9. CTY TNHH TM & XNK NHẤT LÂM

 - Vị trí tuyển dụng: Checker kho 

 - Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/checker-kho-da-nang.35B7604F.html

10.  FPT TELECOM 

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/fpt-telecom-chi-nhanh-da-nang-nhan-vien-kinh-doanh.35B70B19.html

11. LÂM THỦY MỘC CORPORATION

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp 

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-ke-toan-tong-hop-nhan-viec-ngay/2122886

12. CTY TNHH THAI MARKET 

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thu ngân

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-thu-ngan/2113898

13. CTY TNHH THAI MARKET 

- Vị trí tuyển dụng: Giám sát hệ thống 

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/giam-sat-bep-he-thong-system-kitchen-supervisor/2112241

14. CTY CP DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hỗ trợ khai trương

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/mien-trung-nhan-vien-ho-tro-khai-truong/2122328

15. CTY CP VÀNG BẠC PNJ

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên cung ứng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam     

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-cung-ung-cn-da-nang/2122320

16. CTY CP VẬT TU, THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG M.E.I

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên truyền thông nội bộ

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-truyen-thong-noi-bo/2120950

17. C CTY TNHH OTO THỊNH HƯNG     

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên hành chính

- Kinh nghiệm: 0-1 năm 

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-hanh-chinh/2114387

18. CTY TNHH OTO THỊNH HƯNG     

- Vị trí tuyển dụng: Cố vấn dịch vụ 

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/co-van-dich-vu-o-to/2116840