DHKT

Ths. Lê Thị Thanh

14/09/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

Lê Thị Thanh

 

Họ và tên: Lê Thị Thanh

Ngày tháng năm sinh: 07/11/1978

Quê quán: Nghệ An

Nơi sinh: : Nghệ An

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Bảo hiểm

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng năm 2011 tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Bộ phận công tác: Khoa Tài chính-Ngân hàng  .

Công việc đảm nhiệm: Tổ trưởng bộ môn ngân hàng

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Thuế, Bảo hiểm, Ngân hàng thương mạị, ngân hàng trung ương

Điện thoại: 0914113119

Email: thanhlebang@gmail.com


 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2004 đến 2009 giảng viên Tổ ngân hàng

2. Từ năm 2009 đến 2013: Giữ chức vụ Tổ phó bộ môn ngân hàng.

3. Từ 2013 đến nay: Giữ chức vụ Bí thư chi bộ kkhoa Tài chính -Ngân hàng, Tổ trưởng bộ môn ngân hàng, khoa Tài chính-Ngân hàng.


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài:

1. Đề tài cấp Bộ:”Ứng dụng lý thuyết định giá tài sản hiện đại trong quản lý tài chính của các công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” . Thành viên: ThS Lê Thị Thanh. Năm 2014.

II. Bài báo

1. Bài báo: Cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần tại Đà Nẵng niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh, ThS. Lê Thị Thuỳ Dung. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán Tháng 11 năm 2014

2. Bài báo: Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện nay. Tác giả: ThS Lê Thị Thanh. Tạp chí  Tài chính. năm 2015.

3. Bài báo: Giải pháp tang cường hoạt động tự học của sinh viên đối với các học phần chuyên ngành kinh tế. Tác giả ThS. Lê Thị Thanh. Tạp chí giáo dục và thời đại tháng 7 năm 2017

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 7 năm 2018 

5. BHNT đã làm thay đổi kế hoạch tài chính của các gđ VN - Tạp chí dạy và học số 2-Tháng 6/2020


SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình Tài chính-Tiền tệ. Thành viên biên soạn: ThS Lê Thị Thanh. Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2015.


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012

3. Bằng khen Bộ Trưởng năm 2013

4. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015

5. Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm 2011

6. Giáo viên giỏi của trường năm 2013.

7. Đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube