DHKT

ThS Lê Thị Khương

12/10/2021
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

Lê Thị Khương

 

Họ và tên: Lê Thị Khương

Ngày tháng năm sinh: 14/06/1982

Quê quán: Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Nơi sinh: Quảng Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính- Tín dụng

Học vị, học hàm: Thạc sĩ

Bộ phận công tác: .Khoa Tài chính – Ngân hàng

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên  tổ Ngân hàng

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Thuế, NHTM, Quản trị rủi ro NHTM

Điện thoại: 0935126758

Email: lekhuong1406@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2004 đến nay: Giảng viên tổ bộ môn Ngân hàng

2. Từ 2015 đến 2020: tổ phó Công Đoàn khoa

3. Từ 17/12/2020: Tổ trưởng công đoàn Khoa Tài chính ngân hàng


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Ngân hàng trung ương và hoạt động điều tiết các ngân hàng thương mại, Thị trường tài chính-tiền tệ, số 14, Tháng 7/2015.

2. Bài báo: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tin học Ngân hàng, số 6/2015.

3. Bài báo: Bàn về nợ công Việt Nam hiện nay, Tạp chí Ngân hàng,  Số 11/2016.

4. Bàn về nợ xấu của Việt Nam hiện nay, Tạp chí Thị Trường Tài chính - Tiền tệ, Tháng 12/2017

5. Ứng dụng FinTech vào hệ thống Ngân hàng-Kinh nghiệm tại Việt Nam và một số nước trên thế giới - Tạp chí Tài chính

6. Ngân hàng mở và giao diện lập trình ứng dụng mở trong ngân hàng, Lê Thị Khương, Tạp chí ngân hàng