DHKT

ThS Nguyễn Thị Ái Linh

12/10/2021
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

Nguyễn Thị Ái Linh

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Linh

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1984

Quê quán: Đà Nẵng

Nơi sinh: : Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng năm 2012 tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Bộ phận công tác: Khoa Tài chính-Ngân hàng  .

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Tài chính hành chính sự nghiệp; Tài chính quốc tế; Phân tích tài chính….

Điện thoại: 0935.777.686

Email: linhnguyen0810@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2007 đến nay: Giảng viên tổ Tài chính


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài NCKH

1. Đề tài cấp Bộ:”Ứng dng lý thuyếđịnh giá tài sn hiđại trong qun lý tài chính ca các công ty c phn trên địa bàn thành ph Đà Nng” . Thành viên: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Năm 2014.

II. Bài báo: 

1. Bài báo: DNNVV Nhật Bản – cấu trúc nhiều tầng. Tác giả: ThSNguyễn Thị Ái Linh. Tạp chí tài chính doanh nghiệp, số 1+2/2014

2. Bài báo: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng.  Tác giả: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Tạp chí tài chính. Tháng 6 năm 2017.

3. Bài báo Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại. Tác giả: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Tạp chí Tài chính. Tháng 3 năm 2016.

4. Bài báo: Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho DNNVV. Tác giả: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Tháng 4 năm 2015.

5. Bài báo: Hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở Việt Nam – Những vấn đề trăn trở. Nội san trường Cao đẳng kinh tế-kế hoạch Đà Nẵng. Tháng 3 năm 2015.

6. Bài báo: Bàn về rủi ro hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân Việt Nam trước thềm hội nhập AEC. Tác giả: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường Đại học Thương mại. Tháng 11/2015

7. Bài báo: Hỗ trợ DNNVV: Tài chính vẫn là chính. Tác giả: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Tháng 12 năm 2013..

8. Bài báo: Tác động của hội nhập AEC đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế - Góc nhìn từ rủi ro hoạt động. Tác giả: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Kinh tế quốc dân. Tháng 11/2015.

9. Bài báo: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển DNNVV ở Việt Nam. Tác giả: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. Tháng 1/2014.

10. Bài báo: Giải pháp trợ giúp DNNVV. Tác giả: Nguyễn Thị Ái Linh. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Tháng 1/2014.

11. Bài báo: Bàn về các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng viên cao đẳng – Góc nhìn từ trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà nẵng. Kỷ yếu Hội thảo 3 trường. Tháng 10 năm 2015.

12. Tác động cạnh tranh NH đến rủi ro ngân hàng - Tạp chí Dạy và học ngày nay Tháng 5/2020

13. Nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam, Lê Thị Thuỳ Dung- Nguyễn Thị Ái Linh, Tạp chí Tài chính Kì 1 tháng 5/2021


SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình Tài chính hành chính sự nghiệp. Thành viên biên soạn: ThS Nguyễn Thị Ái Linh. Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2015.


KHEN THƯỞNG

1. Giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Đà Nẵng 2009

2. Giấy khen Bộ Kế hoạch Đầu tư về hoạt động phong trào


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube