DHKT

ThS Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

14/09/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Ngày tháng năm sinh: 17/05/1979

Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình

Nơi sinh: Đà nẵng

Tốt nghiệp Đại học     chuyên ngành: Ngân hàng

Học vị, học hàm: Thạc sĩ

Bộ phận công tác: .Khoa Tài chính – Ngân hàng

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên - Tổ trưởng tổ Tài chính

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Thuế, Phân tích Tài chính, NHTM …

Điện thoại: 0905201166

Email: quynhidn@yahoo.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2001 đến 2006: Giảng viên tổ bộ môn Tài chính

2. Từ 2006 đến 2007: Tổ phó bộ môn Tài chính

3. Từ năm 2008 đến 2017: Tổ trưởng tổ bộ môn tài chính Tài chính – Ngân hàng


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Kinh tế Việt nam trong quá trình hội nhập kinh té quốc tế, Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Phạm Thị Dung, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 471, Tháng 6/2016

2. Bài báo: Marketing số trong dịch vụ ngân hàng điện tử - tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Nguyễn Thị Thu Đông, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế MICA, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, 2016

3. Bài báo: Nâng cao hiệu quả quản lý giờ học trên lớp của Sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại các cơ sở giáo dục đại học, Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi,  Đỗ Thị Vân Phương, Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay. Số 05/2017.

4. Bài báo: Xây dựng đề cương môn học phù hợp với chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện, Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Trương Phan Kiều Oanh) ,kỷ yếu Hội thảo Nâng cao năng lực thực hiện trong đào tạo nghề, Tháng 6/2017

5. Tiếp cận phương pháp giáo dục tích cực và cách thức xây dựng đề cương môn học trong đào tạo nghề bậc cao đẳng - Trương Phan Kiều Oanh và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 5-2018

6. Hoạt động của NHTM việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 -Trương Phan Kiều Oanh và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 6- 2018.

7. Bài hội thảo cấp trường: XD Giáo an LT và ND giảng dạy theo năng lực nghề nghiệp (tháng 10/2019)


SÁCH GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình  Lý thuyết Tài chính. Đồng chủ biên Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Nguyễn Thị Thu Đông, Nguyễn Văn Huỳnh. Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2015.


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012

2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube