DHKT

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

19/07/2023
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Thanh Hà

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1983

Quê quán: Quảng Nam

Nơi sinh: : Quảng Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng

Học vị, học hàm:

- Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng năm 2011 tại Đại học Đà Nẵng.
- Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Thương Mại (3/2020)

Bộ phận công tác: Khoa Tài chính-Ngân hàng  .

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Ngân hàng thương mại; Ngân hàng trung ương, Marketing ngân hàng, Tài trợ dự án…

Điện thoại: 0935667209

Email: thanhhakhdn@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2008 đến nay:  giảng viên Tổ Ngân hàng


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Thực trạng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2012 – 6 tháng đầu năm 2013 và giải pháp trong thời gian đến, nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Năm 2013.

2. Bài báo: Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ, nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Năm 2013.

3. Bài báo: Thực trạng và giải pháp cho xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2012-2015- định hướng đến năm 2020, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà nẵng, năm 2014.

4. Bài báo: Nợ xấu tại các ngân hàng thương mại và thực trạng hoạt động mua bán nợ tại công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC), tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, năm 2014.

5. Bài báo: Nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và vấn đề mua bán nợ, nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Năm 2015.

6. Bài báo: Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại, nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Năm 2015.

7. Bài báo: Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập, tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, năm 2016.

8. Bài báo: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Agribank trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, năm 2017.

9. Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Quản Nam trong thời kỳ hội nhập.tạp chí tài chính, năm 2017

10. Phát triển tín dụng xuất khẩu tại Agribank – Thực trạng và giải pháp,  Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 05 (178) 2018

11. Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Đà Nẵng” - Tạp chí dạy và học, kỳ 1-10/2019

12. Thanh toán điện tử qua ngân hàng trong thời đại công nghệ, Nguyễn Thị Thanh Hà, báo Giáo dục và thời đại


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

3. Giấy khen của hiệu trưởng vê thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường