DHKT

ThS Tăng Thị Phúc

19/07/2023
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Tăng Thị Phúc

Họ và tên: Tăng Thị Phúc

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1977

Quê quán: Đà Nẵng

Nơi sinh: : Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng năm 2010 tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Bộ phận công tác: Khoa Tài chính-Ngân hàng  .

Công việc đảm nhiệm: Trưởng khoa

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Thẩm định tín dụng ngân hàng…

Điện thoại văn phòng: 02363.733.066

Email: tangphuc2010@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2001 đến 2004 giảng viên Tổ Tài chính

2. Từ năm 2005 đến 9/2010: Giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Tài chính-Ngân hàng.

3. Từ 10/2010 đến nay: Giữ chức vụ Trưởng khoa Tài chính-Ngân hàng.


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài NCKH:

1. Đề tài cấp Bộ: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung-Tây nguyên. Thành viên: ThS Tăng Thị Phúc. Năm 2012.

2. Đề tài cấp Bộ:”Ứng dụng lý thuyết định giá tài sản hiện đại trong quản lý tài chính của các công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” . Thành viên: ThS Tăng Thị Phúc. Năm 2014.

3. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cấp Trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thành Trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Thành viên: ThS Tăng Thị Phúc. Năm 2014.

II. Bài báo:

1. Bài báo: Bàn về mô hình giám sát tài chính ở Việt Nam hiện nay, nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Năm 2012.

2. Bài báo: Giải pháp nào cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế- Góc nhìn từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Tạp chí ngân hàng. Tháng 3 năm 2012.

3. Bài báo Hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ tái cơ cấu nền kinh tế. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Tháng 12 năm 2015.

4. Bài báo: Phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong thời kỳ hội nhập. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Tháng 3 năm 2012.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các học phần chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp giảng dạy” 11/2015.

6. Bài báo: Bàn về rủi ro hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân Việt Nam trước thềm hội nhập AEC. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường Đại học Thương mại. Tháng 11/2015

7. Bài báo: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu hội nhập. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Tháng 1 năm 2015.

8. Bài báo: Tác động của hội nhập AEC đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế - Góc nhìn từ rủi ro hoạt động. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Kinh tế quốc dân. Tháng 11/2015.

9. Bài báo: Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Kinh tế quốc dân. Tháng 10/2015.

10. Bài báo: Bàn về Nợ phải trả và khả năng thanh toán của các công ty cổ phần tại Đà Nẵng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Kinh tế quốc dân. Tháng 10/2015

11. Bài báo: Phân tích hiệu quả tài chính của các NHTM niêm yết trên thị trường chướng khoán . Nhìn từ chỉ tiêu ROA, ROE và hệ số CAR. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Kinh tế quốc dân. Tháng 01/2016

12. Bài báo: Hoạt động thâu tóm và sáp nhập (M&A) trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Kinh tế quốc dân. Tháng 09/2016.

13. Bài báo: Tiếp cận tài chính xanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Tạp chí Kinh tế Phát triển- Đại học Kinh tế quốc dân. Tháng 01/2017.

14. Bàn về định hướng tiếp cận năng lực thực hiện khi xây dựng chương trình đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: ThS Tăng Thị Phúc. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao năng lực thực hiện trong đào tạo nghề. Tháng 6/2017

15.  Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp- Động lực hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam; Kỷ yếu hội thảo quốc gia tổ chức tại Học viện Chính sách Phát triển, năm 2018.

16. Kinh nghiệm phát triển quỹ đầu tư tín thác bất động sản trên thế giới; Kỷ yếu hội thảo quốc gia tổ chức tại Học viện Chính sách Phát triển, năm 2018. 

17. Mô hình lý thuyết nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến rủi ro tại các ngân hàng thương mại VN- Tạp chí Dạy và học ngày nay (11/2019)

18. Vấn đề nợ xấu tại các ngân hàng thương mại VN và hoạt động mua bán nợ - Hội thảo quốc gia của học viện chính sách 11/2019

19. Phát triện dịch vụ ngân hàng điện tử - xu hướng tất yếu trong nền kinh tế số, Tăng Thị Phúc - Lê Thị Thanh, Tạp chí Kinh tế Dự báo


SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình Tài chính-Tiền tệ. Thành viên biên soạn: ThS Tăng Thị Phúc. Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2015.

2. Giáo trình Tài chính Ngân hàng Kế toán xanh- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật. Năm 2017


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010

3. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011

4. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012

5. Bằng khen Bộ Trưởng năm 2012

6. Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015


123movies