DHKT

ThS Trương Phan Kiều Oanh

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Trương Phan Kiều Oanh

Họ và tên: Trương Phan Kiều Oanh

Ngày tháng năm sinh: 04/08/1975

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Nơi sinh: Bình Định

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngân hàng

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Kinh tế năm 2007

Bộ phận công tác: .Khoa Tài chính – Ngân hàng

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp, Thuế

Điện thoại: 0982092109

Email: truongphankieuoanh@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 1999 đến 2003: Giảng viên tổ bộ môn Tài chính

2. Từ năm 2004 đến đến 2005: Tổ phó bộ môn Tài chính

3. Từ 2006 đến 2007: Tổ trưởng bộ môn Tài chính

4. Từ năm 2008 đến 2017: Phó trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Quy trình các bước triển khai nghiên cứu của một nhiệm vụ khoa học – Tạp chí Thăng Long tháng 1/2016

2. Bài báo:Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tháng 6/2016

3. Bài báo: Giải pháp phát triển du lịch bền vững tại vùng duyên hải miền Trung trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế – Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tháng 4/2017

4. Bài viết tham gia hội thảo trường: Xây dựng đề cương môn học phù hợp với chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện (cùng tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Nhi) , tháng 5/2017.

5. Tiếp cận phương pháp giáo dục tích cực và cách thức xây dựng đề cương môn học trong đào tạo nghề bậc cao đẳng - Trương Phan Kiều Oanh và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 5-2018

6. Hoạt động của NHTM việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 -Trương Phan Kiều Oanh và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 6- 2018.

7. Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và DN - Hội thảo trường tháng 10/2019