DHKT

ThS Võ Thị Hảo

12/10/2021
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

Võ Thị Hảo

 

Họ và tên: Võ Thị Hảo

Ngày tháng năm sinh: 04/03/1979

Quê quán: An Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Nơi sinh: Quảng Bình

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng

Học vị, học hàm: Thạc sĩ

Bộ phận công tác: .Khoa Tài chính – Ngân hàng

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên  tổ Tài Chính

Giảng dạy: Thuế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính

Điện thoại:0914.487.157

Email: vthao4379@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2004 đến nay: Giảng viên tổ bộ môn Tài chính

2. Từ 2013 đến 2014: tổ phó Công Đoàn khoa

3. Từ 17/12/2020: Tổ phó công đoàn Khoa Tài chính Ngân hàng


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Đổi mới cơ chế thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước, tạp chí tài chính kỳ 1 số 644, Tháng 11/2016

2. Bài báo: Doanh nghiệp niêm yết và vấn đề tự nguyện công bố thông tin, tạp chí tài chính kỳ 1 số 645, Tháng 11/2016

3. Giải pháp bảo vệ môi trường, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tạp chí Tài chính, tháng 6/2018

4. Nguồn lực tài chính phục vụphát triển KTXH bền vững ở VN, tạp chí tài chính tháng 5/2020

5. Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong đại dịch Covid 19, Võ Thị Hảo, Tạp chí Tài chính Kỳ 2 tháng 5/2021.


123movies