DHKT

ThS Nguyễn Thu Hà - Tư vấn tuyển sinh

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thu Hà

Họ và tên: Nguyễn Thu Hà

Ngày tháng năm sinh: 16/8/1982

Quê quán: Hà Tĩnh

Nơi sinh: : Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành:  Thống kê – Tin học quản lý

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng năm 2010 tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Bộ phận công tác: Phòng Tư vấn Tuyển sinh, TT và QHHT

Giảng viên kiêm nhiệm

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Toán tài chính;Tài chính Hành chính sự nghiệp; Tài trợ dự án; Thẩm định giá.

Điện thoại: 0986.141.234

Email: nguyenthuhavndn@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2004 đến T 4/ 2010: Giảng viên Tổ Thống kê, Tổ phó Bộ môn Thống kê, Tổ trưởng CĐ Tổ Thống kê.

2. Từ năm T5/ 2010 đến 1/02/2021: Giảng viên Tổ Tài chính, Khoa Tài chính – Ngân hàng.

3. Từ 1/02/2021 - 5/2021: Giảng viên kiêm nhiệm tại Bộ phận tuyển sinh - Phòng Quản lý Đào tạo

4. Từ 1.6.2021: Giảng viên kiêm nhiệm tại công tác Tư vấn tuyển sinh tại Phòng Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ hợp tác

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tham luận: “ Công tác cố vấn học tập tại Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp”, Nguyễn Thu Hà, Tham luận trong Hội nghị tổng kết công tác GVCN của CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, quí 2 năm 2015.

2. Bài báo: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học Tiếng Anh của Sinh viên Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”, Lê Thị Thanh, Nguyễn Thu Hà, Kỷ yếu Hội thảo khoa học tại trường cao đẳng nghề du lịch huế, Tháng 11 năm 2015.

3. Bài báo: “ Vận dụng mô hình “học kì doanh nghiệp” nhằm đẩy mạnh công tác đi thực tế của giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”, Nguyễn Thu Hà, nội san NCKH của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, quí IV/2016.

4. Tham luận  “Một số kỹ năng tự học cần thiết cho sinh viên”, Nguyễn Thu Hà,  Hội thảo Khoa Tài chính – Ngân hàng, tháng 11/2016.

5. Hồ sơ học sinh sinh viên _ Cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập trong hoạt động quản lý học sinh, sinh viên nhà trường   – Nhìn từ góc độ cố vấn học tập, Kỷ yếu Hội nghị công tác GVCN/CVHT Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, tháng 5/2018

6. Mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh sinh viên_ nhìn từ góc độ giáo viên chủ nhiệm. ThS Nguyễn Thu Hà, Nội san NCKH của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, số 1/2020

7. Hội thảo quốc tế do Học viện Ngân hàng, Viện Chiến lược Ngân hàng và Vụ Hợp tác quốc tế - Ngân hàng Nhà nước đồng tổ chức, năm 2017 - Tạp chí KHCN ĐHĐN, Số 2(111).2017


KHEN THƯỞNG

1. Đạt danh hiệu “cá nhân xuất sắc chào mừng ngày NGVN 20-11” năm 2005.


123movies