DHKT

ThS Trần Nguyễn Tịnh Đoan

11/10/2021
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Trần Nguyễn Tịnh Đoan

 

Họ và tên: Trần Nguyễn Tịnh Đoan

Ngày tháng năm sinh: 08/11/1982

Quê quán: Đà Nẵng

Nơi sinh: : Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tai chính - Tín dụng

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng năm 2010 tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Bộ phận công tác: Khoa Tài chính-Ngân hàng  .

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Tài chính-Tiền tệ; Tài chính hành chính sự nghiệp; Thuế; Tài chính công; Thẩm định giá, Đầu tư tài chính;... 

Điện thoại: 0935.292277

Email: tinhdoan29@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2006 đến nay: Giảng viên tổ Tài chính


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tham luận: Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững tại Đà Nẵng - Tiếp cận từ góc nhìn của doanh nghiệp du lịch - Trần Nguyễn Tịnh Đoan - Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải nam trung bộ Việt Nam - 2016

2. Tham luận: Ứng dụng phần mềm Imindmap thiết kế sơ đồ tư duy phục vụ công tác giảng dạy và học tập - Hội thao khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục tại các trường cao đẳng trong thời kỳ hội nhập - 2016.

3. Bài báo: Phát triển kinh tế du lịch nhìn từ thực tiễn của Thành phố Đà Nẵng - Trần Nguyễn Tịnh Đoan - Tạp chí Tài chính - 2016.

4. Bài báo: Quy trình tổ chức thực hiện giao nhận xuất khẩu " hàng nguyên " bằng đường biển tại công ty Vietlink - Trần Nguyễn Tịnh Đoan - Tập san nghiên cứu khoa học Trường cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng  - 2016.

5. Bài báo : Vai trò của vốn đầu tư nước ngoài với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng - Trần Nguyễn Tịnh Đoan - Tập chí Tài chính - 2015.

6. Bài báo: Chính sách hỗ trợ tai chính cho DNNVV ở Việt Nam  - Trần Nguyễn Tịnh Đoan - Kinh tế và dự báo - 2014.

7. Quản lý hiệu quả thu ngân sách nhà nước tại TP Đà Nẵng, tháng 11/2018

8. Mô hình lý thuyết nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến rủi ro tại các ngân hàng thương mại VN- Tạp chí Dạy và học ngày nay (11/2019)

9. Vấn đề nợ xấu tại các ngân hàng thương mại VN và hoạt động mua bán nợ - Hội thảo quốc gia của học viện chính sách 11/2019

10. Các yếu tố tác động đến dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại TP. Đà Nẵng" trên tạp chí Tài chính 11/2017

11. Những phương thức thanh toán phổ biến tại các nhà hàng khách sạn hiện nay" nội san 5/2018

12. Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Trần Nguyễn Tịnh Đoan , Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 5/2021


KHEN THƯỞNG

1. Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: “ Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2016


mangakakalot