DHKT

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

01/06/2022

 

Video giới thiệu ngành Tài chính Ngân Hàng của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG LÀ GÌ?      

Tài chính - Ngân hàng là ngành hoạt động về lĩnh vực tiền tệ thông qua hệ thống ngân hàng và các công cụ tài chính được ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo thanh toán, chi trả trong nước và cả quốc tế. Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng có nhiều lựa chọn lĩnh vực chuyên sâu để theo đuổi nghề nghiệp sau này như: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính công…

NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  

Đào tạo sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề ngành Tài chính – Ngân hàng. Đây là ngành học liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ trong nền kinh tế. Chúng tôi sẽ giúp bạn trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế, trình độ chuyên môn sâu và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng để có thể thực hiện các nghiệp vụ cụ thể ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các đơn vị quản lý tài chính nhà nước, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế…Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng nhu cầu công viêc.

1.GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

4. LỘ TRÌNH HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 2,5 NĂM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

5. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

7. Các ngành nghề đào tạo của Khoa Tài chính - Ngân hàng hiện nay


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube