DHKT

Thông tin liên hệ Khoa tài chính ngân hàng

03/04/2019

Liên hệ với Khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Điện thoại: 02363733066 - Email: khoataichinh07@gmail.com

Trưởng khoa: Cô Tăng Thị Phúc - 0983173771 - tangphuc2010@gmail.com

Phòng 207 - Khu nhà B - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

143 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng.