DHKT

Thông tin liên hệ Khoa tài chính ngân hàng

08/02/2023

Trợ lý Khoa Tài chính - Ngân hàng

ThS. Trần Thị Kim Thoa

Số điện thoại: 0933222290 - Điện thoại bàn: 02363 611 567

 trankimthoadn@gmail.com

Sinh viên các Khoa Tài Chính - Ngân hàng và Khoa Tin học Ngoại ngữ liên hệ với Trợ lý Khoa tại phòng 105 nhà B (Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ)


Liên hệ với Khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Điện thoại: 02363733066 - Email: khoataichinh07@gmail.com

Trưởng khoa: Cô Tăng Thị Phúc - 0983173771 - tangphuc2010@gmail.com

Phòng 305 - Khu nhà B - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

143 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng.


123movies