DHKT

Giới thiệu Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng CEP

01/06/2022

 

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

 Năm 2001, sau khi trường nâng cấp lên cao đẳng, trong xu thế chung về hội nhập tài chính toàn cầu, trước nhu cầu về nguồn nhân lực đáp ứng cho sự phát triển của ngành ngân hàng. Ngày 27/11/2001 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra quyết định 694/QĐ-BKH thành lập Khoa Tài chính-Ngân hàng trên cơ sở nâng cấp từ tổ bộ môn Tài chính.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, kể từ khóa tuyển sinh đầu tiên năm 2002, một lớp duy nhất thuộc chuyên ngành Quản lý Tài chính, tính đến nay Khoa đã đóng góp một số lượng đáng kể vào quá trình đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Tài chính –Ngân hàng của nhà trường.

Về tổ chức: Hiện Khoa có 10 giáo viên, tổ chức thành 2 bộ môn: bộ môn Ngân hàng và bộ môn Tài chính. Bên cạnh đó, trong công tác giảng dạy, Khoa còn nhận được sự tham gia hỗ trợ của 5 giáo viên kiêm nhiệm có chuyên ngành sâu về Tài chính-Ngân hàng, trong đó có 1 tiến sỹ, 2 nghiên cứu sinh. Với xuất phát ban đầu là đội ngũ chỉ có 1 thạc sỹ, còn lại hầu hết các giáo viên mới tốt nghiệp đại học, non trẻ về tuổi đời, tuổi nghề. Cho đến nay, tính đến hết năm 2018 gần 100% giáo viên Khoa đạt trình độ thạc sỹ, một số giáo viên đang tiếp tục nỗ lực tham gia học nghiên cứu sinh, điều này cho thấy một sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ giáo viên trong quá trình phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính-Ngân hàng của nhà trường trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Về ngành nghề, quy mô đào tạo: Trước yêu cầu chuyển đổi sang đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội,  Khoa lựa chọn đào tạo chuyên sâu, gắn với thực tiễn nghề nghiệp ngành Tài chính- Ngân hàng. Kết cấu chương trình đào tạo được thiết kế khoa học, chú trọng phát triển năng lực cá nhân người học, tăng cường ứng dụng thực tiễn nghề nghiệp, đa dạng hóa các học phần, mô đun, lựa chọn nội dung chương trình theo định hướng triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với công việc thực tế khi đảm nhận vị trí công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp.

Với đội ngũ giảng viên năng động, tâm huyết, giảng dạy tận tâm, chúng tôi luôn luôn nuôi hoài bão xây dựng  Khoa Tài chính-Ngân hàng ngày một phát triển. Trong mục tiêu chung của Nhà trường, Khoa phấn đấu trở thành địa chỉ đào tạo đáng tin cậy, thu hút sự lựa chọn của sinh viên trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước.

 

 

 

 


mangakakalot