DHKT

Cơ cấu tổ chức Khoa Kế toán

31/05/2022

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KẾ TOÁN

STT  Họ và tên  Chức vụ  Bộ môn   
1  ThS. Nguyễn Thị  Thu Hà   Trưởng khoa  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
2  ThS. Huỳnh Thị  Lan   Tổ trưởng bộ môn  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
3  ThS. Trần Thị ánh  Thêu   GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
4  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hải    GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
5  ThS. Đào Thị  Thuý  Hằng    GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
6  ThS. Nguyễn Thị Như  Lân   GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
7  ThS. Lê Thị Thanh  Huyền    GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
8  ThS. Phạm Thị Hường   GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
9  ThS. Phạm Thị Thanh    GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
10  ThS. Nguyễn Thị Thuận   GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
11  ThS. Nguyễn Thị  Sương   GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
12  ThS. Nguyễn Thị Duyên    GV  Kế toán Cơ sở   Xem thông tin 
13  ThS. Hoàng Thị Duyên   Phó trưởng khoa  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
14  ThS. Lê Anh Phê  Tổ trưởng bộ môn  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
15  ThS. Phan Thị Thu  Hiền    GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
16  ThS. Trần Thị Phương Thảo   GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
17  ThS. Đoàn Thị  Lành    GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
18  ThS. Bùi Thị Thanh  Thuỳ   GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
19  ThS. Nguyễn Thị Kiều  Thu   GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
20  ThS. Phạm Thị Phương    GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
21  ThS. Vũ Thị Tuyền   GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
22  ThS. Lê Thị Thanh  Hải    GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 
23  Cô Nguyễn  Vũ Hải Hà    GV  Kế toán chuyên ngành   Xem thông tin 


Khoa Kế toán - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Bộ môn Kế toán cơ sở

Bộ môn Kế toán chuyên ngành


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube