DHKT

ThS Cái Quang Kiên

14/09/2022
 
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Cái Quang Kiên

 

Họ và tên: Cái Quang Kiên

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1982

Quê quán: Tân Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

Nơi sinh: Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Bộ phận công tác: Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ

Công việc đảm nhiệm: Phó trưởng phòng, GV kiêm nhiệm

Giảng dạy: Khoa Tài chính – Ngân hàng

Điện thoại: 0982770077

Email: quangkienvndn@gmail.com

 


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2005 đến năm 2015 là giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng;

2. Từ năm 2016 đến 5/2021 là Tổ phó – Phụ trách Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Từ 20/7/2021: Phó trưởng phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: Vân dụng mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian (ARCH) vào việc kiểm định tính hiệu lực của học thuyết ngang giá sức mua tại Việt Nam, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế - Kế hoach, Qúy IV Năm 2011;

2. Bài báo: Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thông qua phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại các ngân hàng Việt Nam, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế - Kế hoach, Qúy II Năm 2012;

3. Bài báo: Một số kỹ năng học tập - Hành trang cho tân sinh viên, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế - Kế hoach, Qúy III Năm 2013;

4. Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND tại Việt Nam trong dài hạn, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế - Kế hoach, Qúy IV Năm 2013;

5. Bài báo: Thực trạng phát triển thị trường các công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế - Kế hoach, Qúy I Năm 2014;

6. Bài báo: Xây dựng và duy trì nét đẹp văn hóa của cán bộ công chức tại công sở, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế - Kế hoach, Qúy IV Năm 2015;

7. Bài báo: Suy nghĩ về tinh thần tự học, Nội san NCKH Trường CĐ Kinh tế - Kế hoach, Qúy IV Năm 2016;

8. Bài báo: Ứng dụng công cụ Google Document trong viết báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354-0753), số Đặc biệt tháng 11/2016, tr 192;

9. Bài báo: Ứng dụng công cụ Google Form trong khảo sát các bên liên quan nhằm xây và duy trì cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Tạp chí Giáo dục(ISSN 2354-0753) số Đặc biệt tháng 12/2016, tr 181);


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube