DHKT

P.TVTS-TB So 186 Thông báo vv khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 2020

31/05/2023

P.TVTS-TB So 186 Thông báo vv khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 2020

Đường link để làm khảo sát https://forms.gle/kcBwm9RpSjkKsu7k7

 


123movies