DHKT

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 7/2019

31/07/2019

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 7/2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng


 [HOT - KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – NÂNG CAO THÁNG 7/2019] 
 Kết quả thi cơ bản:  https://drive.google.com/file/d/18hue3Okyq9OGaGYFKDrwPwNCwHu5sGYX/view?usp=sharing
 Kết quả thi nâng cao:  https://drive.google.com/file/d/1Xhsi8MnsUkDkMjICUqd7ien061_qGRom/view?usp=sharing
 Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 05/8/2019.