DHKT

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ TIẾNG TRUNG HSK3 VÀ HSK4 TẠI TRƯỜNG

04/05/2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIẾNG TRUNG HSK3 VÀ HSK4 TẠI TRƯỜNG
1. Thời gian: (theo quy định của Hán Ban Trung Quốc, tổ chức thi đồng loạt trên toàn thế giới)
- Sáng 16/6/2019: thi HSK4
- Chiều 16/6/2019: thi HSK3
2. Địa điểm: tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
3. Đối tượng dự thi: 
Các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ HSK Hán ngữ quốc tế. 
4. Phí dự thi: theo quy định của Hán Ban, Trung Quốc
- HSK3: 25 USD 
- HSK4: 30 USD
5. Đăng ký và ôn thi:
- Các bạn đến đăng ký và nộp phí tại TT Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D, từ thứ 2 (06/5/2019) đến hết thứ 6 (10/5/2019)
- Các bạn sẽ có thời gian Ôn thi 1 tuần, từ ngày 09/6/2019 đến ngày 15/6/2019; Miễn toàn bộ lệ phí ôn thi.