DHKT

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG

17/09/2018

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG
1. Do Giáo viên ốm nên tối nay - Thứ 2 ngày 17/9/2018 - lớp tiếng Hàn H4.2 (18h - 19h30, phòng 302 Nhà B do cô Trần Thị Diệu Hà dạy) sẽ nghỉ. 
Lớp H4.3 vẫn học bình thường. 
2. Về lịch nghỉ Trung thu:
Các lớp tiếng Hàn sẽ nghỉ Trung thu từ ngày 24/9 đến hết ngày 26/9/2018