DHKT

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 30, NĂM 2021

20/07/2021

Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn Hỗ trợ HSSV

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 30, NĂM 2021

Thông tin tuyển dụng:

1. TP BANK

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn vay vốn

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-vay-von-ngan-hang-8490.html

2.  MIRAE ASSET ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-fulltime-parttime-8652.html

3. MIRAE ASSET ĐÀ NẴNG

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên telesale

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-telesale-fulltime-parttime-8651.html

4. CTY TNHH TMDV TÂN VIỆT HƯNG

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính văn phòng

 - Kinh nghiệm: 1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-hanh-chinh---van-phong-8647.html

5. CTY TNHH NR GLOBAL

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tư vấn Marketing online

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 05 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-marketing-online-8646.html

6. CTY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh

- Kinh nghiệm: 0-1 Năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-8549.html

7. Bphone Store

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-ban-hang-8635.html

8. CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HIKARI VIỆT HƯƠNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên báo giá

- Kinh nghiệm: 0-1 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-bao-gia-8636.html

9. TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGỌC

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính quản trị

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:  không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-hanh-chinh-quan-tri-8632.html

10.  TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGỌC

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên sale admin

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-sale-admin-8631.html

11. SHBFC

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên văn phòng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-van-phong-8630.html

12. SHBFC

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên telesale

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-telesale-tai-chinh-8629.html

13. LÂM THỦY MỘC CORPORATION

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thư ký văn phòng

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ       

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 01 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-thu-ky-van-phong/2071912

14. CTY CP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên truyền thông nội bộ

- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-truyen-thong-noi-bo/2071852

15. CTY BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tuyển dụng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/chuyen-vien-tuyen-dung-8440.html

16. ĐH ĐÔNG Á

- Vị trí tuyển dụng: Cán bộ hành chính

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-nhan-su-so-luong-2-nguoi/2055310

17. AIA EXCHANGE

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nhân sự

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-nhan-su-so-luong-2-nguoi/2055310

18. CTY OPPO

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-oppo-quang-nam-da-nang/2070693