DHKT

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 28, NĂM 2021

06/07/2021

Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn Hỗ trợ HSSV

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 28, NĂM 2021

Thông tin tuyển dụng:

1. CTY FPT ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn dịch vụ viễn thông

- Kinh nghiệm: không yêu cầu      

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-dich-vu-vien-thong-8521.html

2.  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TPBANK

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn vay vốn ngân hàng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-vay-von-ngan-hang-8490.html

3. CTY TNHH KD TỔNG HỢP ÂN ĐIỂN

 - Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/ke-toan-tong-hop-8530.html

4. CTY CP TNT VIỆT NAM – CN ĐÀ NẴNG

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

 - Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-8527.html

5. TP-BANK

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên văn phòng

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 01 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-logistic-8459.html

6. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG SHB

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh tư vấn tín dụng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-tu-van-tin-dung-8458.html

7. CTY J&T ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-nhan-viec-ngay/2038431

8. CTY TNHH MTV OTO ĐẠI THỐNG

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ       

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/ke-toan-tong-hop-8452.html

9. CTY CP ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tuyển dụng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:  không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-tuyen-dung/2047438

10.  CTY CP ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tổ chức sự kiện

- Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-to-chuc-su-kien/2048716

11. CTY TNHH LÂM SẢN VIỆT LANG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán chi phí

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 01 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/01-nhan-vien-ke-toan-chi-phi/2049707

12. CTY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VITRACO

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên sale dịch vụ oto

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-sale-dich-vu-oto/2043630

13. J&T ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán kho

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-ke-toan-kho/2056440

14. CTY TNHH THƯƠNG MẠI K&K TOÀN CẦU

- Vị trí tuyển dụng: Quản lí siệu thị K-Mart

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/quan-ly-sieu-thi-k-mart-tieng-han-giao-tiep-lam-viec-tai-da-nang/2056077

15. CTY BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tuyển dụng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/chuyen-vien-tuyen-dung-8440.html

16. ĐH ĐÔNG Á

- Vị trí tuyển dụng: Cán bộ hành chính

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/ Nữ        

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/can-bo-hanh-chinh/2061807

17. XƯỞNG MỘC GỖ VIỆT

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-ban-hang-8438.html

18. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-nguyen-lieu-pha-che-da-nang/2049897