DHKT

PHIÊN CHỢ VIỆC LÀM TUẦN 25 NĂM 2021

22/06/2021

Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn Hỗ trợ HSSV

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 25, NĂM 2021

Thông tin tuyển dụng:

1. VP AIA ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Human Resources staff

- Kinh nghiệm: không yêu cầu      

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/human-resources-staff-8398.html

2.  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG SHB

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn vay vốn ngân hàng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-vay-von-ngan-hang-8381.html

3. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG SHB

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tín dụng cá nhân

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/project-manager/2044462

4. EVERON ĐÀ NẴNG

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

 - Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 3 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-8216.html

5. TP-BANK

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên văn phòng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-van-phong-8393.html

6. TP-BANK

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh tư vấn vay

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-tu-van-vay-8392.html

7. LÂM THỦY MỘC CORPORATION

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BĐS

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-moi-gioi-bds-lct-4-trieu-phong-van-di-lam-ngay/2037751

8. CTY CP THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán kinh doanh

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ       

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-ke-toan-kinh-doanh/2050351

9. CTY TNHH OTO HƯNG THỊNH

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn bán hàng oto Suzuki Đà Nẵng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:  không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-tu-van-bang-hang-o-to-suzuki-da-nang/2038473

10. OPPO QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-oppo-quang-nam-da-nang/2043696

11. CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VITRACO

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh dịch vụ ôtô

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-dich-vu-oto/2043630

12. CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER

- Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Kinh Doanh

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/cong-tac-vien-kinh-doanh-kv-kom-tum-dak-nong-dak-lak-da-nang/2043575

13. CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán công nợ

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-nhan-vien-ke-toan-cong-no/2042818

14. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM ĐÀ THÀNH

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh/2020139

15. F.STUDIO BY FPT

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-nhan-vien-ke-toan-cua-hang-f.studio-by-fpt/2042464

16. CÔNG TY TNHH DỆT MAY BETTER

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

- Kinh nghiệm: 1,2 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/ Nữ        

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-theo-doi-don-hang-8318.html

17. TẬP ĐOÀN SUNSHINE - SUNSHINE GROUP

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 2 người

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-nhan-vien-hanh-chinh/2049222

18. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam    

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-nguyen-lieu-pha-che-da-nang/2049897