DHKT

Bảng tin việc làm Tuần 23

08/06/2021

Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn Hỗ trợ HSSV

BẢN TIN VIỆC LÀM TUẦN 23, NĂM 2021

Thông tin tuyển dụng:

1. Tien Phòn Bank Chi Nhánh Đà Nẵng

- Vị trí tuyển dụng: Chăm sóc khách hàng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 05 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/cham-soc-khach-hang-fulltimeparttimesinh-vien-8234.html

2. Everon Đà Nẵng

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

- Kinh nghiệm: 1-2 năm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-8216.html

3. Tài chính ngân hàng SHB

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tín dụng

 - Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tin-dung-8164.html

4. Tài chính ngân hàng SHB

 - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tín dụng

 - Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 10 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-tu-van-qua-dien-thoai-8163.html

5. Cty TNHH Tisamic

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên văn phòng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 30 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-van-phong-8236.html

6. Công Ty CP Công Nghệ & Tiếp Thị ReesNex

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - Admin

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 01 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-hanh-chinh-nhan-su---admin-8232.html

7. Công Ty CP Công Nghệ & Tiếp Thị ReesNex

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Tư Vấn/ CSKH

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nữ

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 05 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/chuyen-vien-tu-van-cskh-parttime-fulltimelinh-hoat-8233.html

8.  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: không yêu cầu          

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 5 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-ke-toan-8223.html

9. CÔNG TY TNHH Ô TÔ THỊNH HƯNG

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Tư Vấn Báng Hàng

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính:  không yêu cầu

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-tu-van-bang-hang-o-to-mg-da-nang/2038473

10. Công Ty TNHH Kiến Trúc & Nội Thất Image House

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kế Toán

- Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 02 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-ke-toan-8112.html

11. Chuyển phát nhanh J&T

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-nhan-viec-ngay/2038431

12. CTY TNHH ILA VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Tư Vấn Du Học

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/da-nang-chuyen-vien-tu-van-du-hoc/2028866

13. Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-ban-hang.35B60983.html

14. Công Ty TNHH Sản Xuất Fullerton

- Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng (Tiếng Trung)

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: 1 người

Chi tiết: https://vieclamdanang.vn/viec-lam/nhan-vien-theo-doi-don-hang-tieng-trung-8001.html

15. CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên MARKETING-FACEBOOK ADS

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam, Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-marketing-facebook-ads.35B67EEA.html

16. Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh Thị trường

- Kinh nghiệm: 1,2 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/ Nữ        

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-kinh-doanh-thi-truong-khu-vuc-da-nang.35B63B37.html

17. Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Hành Chính Tổng Hợp

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/chuyen-vien-hanh-chinh-tong-hop.35B67E3A.html

18. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tổ chức sự kiện

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

- Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ         

- Cấp bậc: nhân viên

- Hình thức làm việc: toàn thời gian

- Số lượng cần tuyển: không yêu cầu

Chi tiết: https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/chuyen-vien-to-chuc-su-kien/2022046