DHKT

Thông báo chuyển lịch thi và phòng thi

29/09/2020

Chi tiết tại Trang Đào tạo tín chỉ Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2034

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các bạn Sinh viên có lịch thi môn Anh văn cơ bản 2 vào lúc 18 giờ 00 ngày 24/10/2020 sẽ dời sang thi vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 25/10/2020

Môn XML & Ứng dụng và môn Khởi sự kinh doanh có sự thay đổi phòng thi (Phòng thi mới ở file đính kèm).

Các môn khác không có sự thay đổi, thực hiện theo thông báo ngày 24/9/2020.

Đề nghị các bạn sinh viên theo dõi để đi thi đúng phòng, đúng giờ.

Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI, PHÒNG THI HK2 NĂM HỌC 2019-2020 CĐ KHOÁ 2018