DHKT

Biểu mẫu đơn xin nghỉ phép theo 208/QĐ-KTKH

06/05/2019

- Biểu mẫu đơn xin nghỉ phép (Phụ lục file word) (Tải về tại đây)

- QĐ Số 208 Vv Ban hành Quy định về thủ tục nghỉ hàng năm, nghỉ hưởng chế độ BHXH, nghỉ đi học, nghỉ việc riêng có lương và không lương

 (Tải về tại đây)