DHKT

LỊCH ÔN THI VÀ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 01 - 2018 NGÀNH KẾ TOÁN

19/08/2018

LỊCH ÔN THI VÀ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 01 -2018 NGÀNH KẾ TOÁN - Xem và tải về tại đây


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

LỊCH ÔN THI VÀ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 01 -2018 NGÀNH KẾ TOÁN

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang, nay Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thông báo kế hoạch phát hành, nhận hồ sơ; ôn thi và thi tuyển như sau:

- Tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ đến hết ngày 20/09/2018. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Kế toán, kiểm toán hoặc Cao đẳng các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế phải học bổ sung 05 học phần trong quá trình học tập.

- Lịch ôn thi và thi tuyển:

TT

Môn thi

Thời gian ôn thi

Thời gian thi

1

Toán

18h00’ ngày 13, 14/09/2018

07h00’ ngày 22/09/2018

2

Nguyên lý kế toán

18h00’ ngày 17, 18/09/2018

13h00’ ngày 22/09/2018

3

Kế toán tài chính

18h00’ ngày 19, 20/09/2018

07h00’ ngày 23/09/2018

 

- Phòng học: Học ôn và thi tại phòng 204 giảng đường D.    

Các anh/chị đã nộp hồ sơ đến Khoa Đào tạo & BDCB của Trường nộp lệ phí ôn thi và nhận tài liệu ôn thi.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Đào tạo & bồi dưỡng cán bộ - Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng; điện thoại: 02363 732 322 hoặc 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn).