DHKT

TỔNG KHAI GIẢNG VÀ LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ CÁC LỚP TIN HỌC, TIẾNG ANH (THÁNG 9 / 2018)

30/08/2018


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

143 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên chiểu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 732 322

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 05,06 - 17, 18 THÁNG 9 NĂM 2018

-----

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ:

 - CNTT CƠ BẢN NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2018

- TIẾNG ANH B NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2018