DHKT

Thông báo Tư vấn chương trình học chuyển tiếp tại trường Suseong Hàn Quốc, dành cho sinh viên

16/05/2018

TRUNG TÂM ĐỐI NGOẠI, TƯ VẤN HỖ TRỢ HỌC SINH SINH VIÊN

Thông báo Tư vấn chương trình học chuyển tiếp tại trường  Suseong Hàn Quốc, dành cho sinh viên

Nhằm thông tin tới sinh viên về chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và Trường Suseong Hàn Quốc trong công tác trao đổi sinh viên.

Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn Hỗ trợ HSSV thông báo tới toàn thể sinh viên trong trường, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường theo các hình thức học chuyển tiếp như sau:

1. Sinh viên đã tốt nghiệp bậc Cao đẳng: Có thể sang trường Hàn Quốc học tiếp với thời gian tối thiểu là 01 năm, hoàn thành khóa học sẽ được trường Hàn Quốc cấp bằng đại học.

2. Sinh viên đang theo học tại trường đã hoàn thành năm thứ nhất trở đi: Có thể sang trường Hàn Quốc học tiếp thời gian còn lại (từ 1 – 2 năm), hoàn thành khóa học được trường Hàn Quốc cấp bằng Cao đẳng.

3. Lợi thế khi sinh viên khi tham gia chương trình trao đổi giữa hai trường:

- Được nhận được gói hỗ trợ về học bổng (miễn, giảm học phí).

- Được công nhận các tín chỉ đã học tại trường Việt Nam (số lượng tín chỉ cụ thể xem xét theo từng ngành đào tạo)

4. Sinh viên quan tâm có thể liên hệ đăng ký trực tiếp tại:

- Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn Hỗ trợ HSSV - tầng 1, giảng đường B, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 16/5 đến 18/5/2018.