DHKT

TỔNG KHAI GIẢNG VÀ LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ CÁC LỚP TIN HỌC, TIẾNG ANH, TOEIC, TOEFL ITP (THÁNG 5 / 2018)

28/04/2018


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

143 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên chiểu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363732322

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 07,08 - 21,22 THÁNG 5 NĂM 2018

-----

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ:

 - CNTT CƠ BẢN NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2018

- TIẾNG ANH B NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2018

- TIẾNG ANH TOEIC, TOEFL ITP NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2018