DHKT

TUYỂN SINH CAO HỌC (LUẬT, QUẢN LÝ KINH TẾ) LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (LUẬT, KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI) ĐỢT 1 - 2018 , liên kết với Đại học Hòa Bình và đại học Nha Trang

30/04/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (LUẬT, KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI) VÀ CAO HỌC (LUẬT, QUẢN LÝ KINH TẾ)  ĐỢT 1 - 2018

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Hòa Bình tổ chức tuyển sinh Đại học liên thông chính quy và Cao học như sau:

1. Hình thức đào tạo, ngành học và đối tượng tuyển sinh:

Hình thức

đào tạo

Ngành học

Đối tượng tuyển sinh

Đại học

liên thông từ Cao đẳng

(1,5 – 2,0 năm)

Luật kinh tế

- Tốt nghiệp Cao đẳng ngành đúng học 04 kỳ

- Tốt nghiệp Cao đẳng khác ngành học 07 kỳ

Kế toán

- Tốt nghiệp Cao đẳng đúng ngành hoặc nhóm ngành học 03 kỳ

- Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành khác thuộc nhóm ngành kinh tế học 04 kỳ 

Quản trị kinh doanh

Quản trị khách sạn

Tiếng Anh thương mại

Đại học

liên thông từ Trung cấp

(2,5 – 3,0 năm)

Luật kinh tế

- Tốt nghiệp Trung cấp ngành đúng học 06 kỳ

- Tốt nghiệp Trung cấp khác ngành học 07 kỳ

Kế toán

- Tốt nghiệp Trung cấp ngành kinh tế học 05 kỳ

Cao học

(2,0 năm)

Luật kinh tế

- Tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

- Tốt nghiệp đại học các ngành khác phải học bổ sung kiến thức từ 03 đến 06 học phần

Quản lý kinh tế

 

2. Phương thức học: Học các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ Bảy và Chủ Nhật

3. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/5/2018 đối với Đại học liên thông và ngày 06/8/2018 đối với Cao học.

4. Thời gian thi tuyển hoặc xét tuyển: Dự kiến tháng 6/2018 đối với Đại học liên thông và tháng 9/2018 đối với Cao học

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Năng; ĐT: 02363.732322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026326 (Mr. Tuấn).