DHKT

ĐOÀN TN-TTTT Số 49 Vv Tham gia cổ vũ Đêm chung kết Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng

01/10/2019

ĐOÀN TN-TTTT Số 49 Vv Tham gia cổ vũ Đêm chung kết Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng - Xem và tải về