DHKT

Khách sạn Balcona thông báo TUYỂN DỤNG,

04/01/2019
Khách sạn Balcona thông báo TUYỂN DỤNG
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên buồng phòng: 02 người
2. Chế độ đãi ngộ : Lương 4tr2 + service charge cùng với các phúc lợi khác theo khách sạn quy định.
3. Liên hệ:
Anh Nguyễn Minh Khôi/ Human Resources Executive
Địa chỉ: 288 Võ Nguyễn Giáp, Q Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
ĐT: (+84) 2366 29 92 92
DĐ: (+84) 121 626 8400
Email: hre@balconahotel.com
Website: www.balconahotel.com