DHKT

ĐIỂM KIỂM TRA THÁNG 9 CÁC LỚP TIẾNG HÀN

04/10/2018

ĐIỂM KIỂM TRA THÁNG 9 CÁC LỚP TIẾNG HÀN Tải về

Điểm bài kiểm tra định kỳ của các lớp tiếng Hàn tại trường trong file đính kèm.

Chúc các bạn học tiếng Hàn vui vẻ!