DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG TRUNG và TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG

23/04/2018

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 01/5 ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG TRUNG VÀ TIẾNG HÀN
Các lớp tiếng Trung đang học tại trường sẽ nghỉ 4 ngày:
- 25/4/2018 (thứ 4)
- 28/4/2018 (thứ 7)
- 30/4/2018 (thứ 2 tuần tới)
- 01/5/2018 (thứ 3 tuần tới)

Các lớp tiếng Hàn đang học tại trường sẽ nghỉ 3 ngày:
- 25/4/2018 (thứ 4)
- 30/4/2018 (thứ 2 tuần tới)
- 01/5/2018 (thứ 3 tuần tới)