DHKT

Thông báo khai giảng lớp tiếng Trung miễn 100% học phí!

20/03/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐỐI NGOẠI VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ HSSV

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG MIỄN 100% HỌC PHÍ

1. Thời gian: vào lúc 17h15 ngày 22 tháng 3 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường A (đối diện Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học), Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 

3. Nội dung:
- Tư vấn về lộ trình học tập, thi cấp chứng chỉ HSK3
- Nhận tài liệu học tập, danh sách lớp, thời khóa biểu
- Phổ biến nội quy, quy định của lớp học
Yêu cầu các học viên đã đăng ký học tiếng Trung các lớp HSK1 +2, HSK3 về tham dự, theo đúng thời gian quy định./.

Ghi chú: 
- Sau khai giảng các lớp sẽ học ngay theo thời khóa biểu
- Vì giảng viên 100 % là người nước ngoài giảng dạy theo giáo trình Hán Ngữ quốc tế, vì vậy yêu cầu các hoc viên về tham dự đông đủ để được tư vấn giải đáp về phương pháp học... giúp chương trình học tập đạt kết quả tốt!