DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 MIỄN HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG

30/03/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 TẠI TRƯỜNG
Hiện nay trường mở thêm lớp tiếng Hàn sơ cấp 2 vào các tối thứ 3 và 5.
Các bạn sinh viên có nhu cầu học đến Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 GĐB để đăng ký, hạn cuối ngày 30.3.2018
Các suất học: tối thứ 2,4,6 và tối thứ 3,5
Thời gian: 18h-19h30
Khai giảng đầu tháng 4/2018.