DHKT

Thông báo tuyển sinh Trình độ thạc sĩ ngành Công Tác Xã Hội (đợt 2 - 2019)

23/06/2019

Thông báo tuyển sinh Trình độ thạc sĩ ngành Công Tác Xã Hội (đợt 2 - 2019) tại địa điểm học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng. Chi tiết đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, 143 - Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Năng; ĐT: 02363.732.322, Di động: 0905.169.566 (Mr.Châu), 0914.026.326 (Mr. Tuấn)Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com